Δέσμευση εργαζομένων: Πόσο ικανοποιημένο είναι το προσωπικό σας;

Καθώς οι τάσεις στον εργασιακό χώρο αλλάζουν συνεχώς, πολλοί οργανισμοί- ανάμεσά τους και οι πολιτιστικοί- δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Τι είναι η δέσμευση των εργαζομένων; Πώς μπορεί να βελτιωθεί; Πώς μετριέται και πώς μπορεί να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι διευθυντές παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το 2020 η Gallup, μόνο το 20% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι αφοσιωμένοι στην εργασία τους. Η δέσμευση στην εταιρεία και τους στόχους της συνδέεται άμεσα με την απόδοση, την ικανοποίηση και το μειωμένο άγχος. Τι σημαίνει όμως εργασιακή δέσμευση;

Εργασιακή δέσμευση- μια έννοια που μας αφορά όλους

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος, παγκοσμίως αποδεκτός ορισμός της δέσμευσης των εργαζομένων. Θα λέγαμε πως «αφοσιωμένος» είναι ο υπάλληλος που λαμβάνει ευχαρίστηση από την εργασία του, που παρακινείται καθημερινά και νιώθει πως λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του.

Ωστόσο, όσο οι κοινωνίες αλλάζουν, τόσο μεταβάλλονται και οι ανάγκες. Για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια η ευελιξία στην εργασία δε συνδεόταν με τη δέσμευση.

Πλέον, θεωρείται για πολλούς απαραίτητη προϋπόθεση για εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση. Ακόμα, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η ευημερία των εργαζομένων απασχολούν τους εργαζομένους.

Αυτές είναι πιθανώς οι δύο κορυφαίες ανησυχίες για πολλούς εργοδότες σήμερα, αφού φαίνεται ότι αποτελούν τους κύριους κινητήριους μοχλούς της «Μεγάλης Παραίτησης» (όρος που επινοήθηκε για να δηλώσει το μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις δουλειές τους μετά την πανδημία). Παρ’ ότι τα μουσεία είναι ως επι το πλείστον μικροί οργανισμοί, η εργασιακή κουλτούρα είναι σημαντική για την επίτευξη δέσμευσης των υπαλλήλων.

Τι μας δείχνουν τα δεδομένα;

Έρευνες γύρω από τη δέσμευση εργαζομένων αποκαλύπτουν στοιχεία, τα οποία αν αξιοποιηθούν, θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη του οργανισμού. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, σε παγκόσμιο επίπεδο:

– Το 51% των εργαζομένων δεν είναι αφοσιωμένοι στον εργασιακό χώρο.

– Το 71% των στελεχών δηλώνουν ότι η δέσμευση των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του οργανισμού.

– Οι οργανισμοί με δεσμευμένο εργατικό δυναμικό έχουν 21% υψηλότερη κερδοφορία.

– Η αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία παρακινεί το 85% των εργαζομένων να αφοσιωθούν περισσότερο στον εργασιακό χώρο.

– Το 47% των ατόμων που αναζητούν εργασία θέλουν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους λόγω της κακής εταιρικής κουλτούρας.

– Η ευθυγράμμιση με τις αξίες ενός οργανισμού είναι ο #1 παράγοντας της δέσμευσης των εργαζομένων.

– Το 16% των εταιρειών αξιοποιεί την τεχνολογία για την παρακολούθηση της προόδου και της δέσμευσης των εργαζομένων.

– Οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για το 70% της διακύμανσης της δέσμευσης των εργαζομένων.

Τα δεδομένα δείχνουν πως οι εργαζόμενοι αναζητούν ένα εργασιακό περιβάλλον που τους εξελίσσει και τους παρακινεί. Οι οργανισμοί που διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για το προσωπικό τους, αυξάνουν τη δέσμευσή τους, την παραγωγικότητα και την ικανοποίησή τους.

Πηγή: Ahmed/ Pexels

Πώς θα επιτύχετε δέσμευση εργαζομένων;

Πριν καν αρχίσετε να εκτελείτε τη στρατηγική δέσμευσης των εργαζομένων σας, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τα εξής 3 βήματα:

1. Προσδιορισμός των προσωπικοτήτων των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική τους θέση, τις πολιτισμικές διαφορές, τους ψυχολογικούς παράγοντες, τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τη φύση της εργασίας τους. Η κατανόηση αυτών των διαφορών σε χώρους εργασίας είναι κρίσιμη για τον καθορισμό των παραγόντων που οδηγούν σε υψηλότερη δέσμευση μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργαζομένων.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί εργοδότες προσπαθούν να μαντέψουν τι ενδιαφέρει και τι υποστηρίζουν οι εργαζόμενοί τους. Ορίζουν μια ενιαία εργασιακή κουλτούρα και ελπίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα προσαρμοστούν σε αυτήν.

Ενώ αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις, συνήθως δεν λειτουργεί για μεγαλύτερους οργανισμούς, όπου οι αξίες των εργαζομένων διαφέρουν σημαντικά.

Τι να κάνετε ⇒ Πραγματοποιήστε συνεντεύξεις εστίασης σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων για να εντοπίσετε τα κοινά σημεία και παρόμοια χαρακτηριστικά.

2. Ορίστε τους παράγοντες που οδηγούν στη θετική εμπειρία των εργαζομένων

Αφού αναγνωρίσετε τις προσωπικότητες των εργαζομένων σας, προσδιορίστε διάφορους οδηγούς εργασιακής εμπειρίας για κάθε μία από αυτές. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από το μηδέν.

Υπάρχουν πολλές υπάρχουσες έρευνες σχετικά με τα στοιχεία που κινητοποιούν περισσότερο τους εργαζόμενους. Ακολουθούν μερικά από αυτούς:

– Αποδοχές και παροχές.
– Ευέλικτα περιβάλλοντα εργασίας (υβριδική και απομακρυσμένη εργασία).
– Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
– Ευθυγράμμιση με τις εταιρικές αξίες, την αποστολή και το όραμα του οργανισμού.
– Συχνές και ειλικρινείς εσωτερικές επικοινωνίες.
– Αναγνώριση και εκτίμηση.
– Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
– Σχέση με διευθυντή/προϊστάμενο.
– Αξιόπιστη ηγεσία.
– Τελευταίες τεχνολογίες και ψηφιακός χώρος εργασίας.

Τι να κάνετε  Δημιουργήστε μια απλή έρευνα για τους εργαζόμενους και διανείμετε την σε διαφορετικές προσωπικότητες εργαζομένων. Έτσι, θα κατανοήσετε καλύτερα ποιοί είναι οι παράγοντες που τους οδηγούν στην εργασιακή δέσμευση.

3. Δημιουργήστε μια στρατηγική εκτέλεσης

Τώρα που καταλαβαίνετε τι ενδιαφέρει περισσότερο κάθε ομάδα εργαζομένων, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε μια στρατηγική γύρω από τη βελτίωση αυτών των παραγόντων.

Για παράδειγμα, αν οι υπάλληλοί σας νοιάζονται για την αναγνώριση και δεν έχετε πρόγραμμα αναγνώρισης εργαζομένων, μπορείτε να ξεκινήσετε με την εφαρμογή ενός.

Εάν ενδιαφέρονται για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την ευημερία, εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα ευημερίας των εργαζομένων.

Σε περίπτωση που δεν αισθάνονται ότι λαμβάνουν αρκετή ανατροφοδότηση, σκεφτείτε πώς να εισαγάγετε ένα νέο πρόγραμμα ανατροφοδότησης των εργαζομένων. Εάν αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, εξετάστε μια υβριδική ρύθμιση εργασίας.

Τέλος, αν οι υπάλληλοί σας αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση με τους εταιρικούς στόχους και τη στρατηγική, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσετε περισσότερο στις εσωτερικές επικοινωνίες.

Πώς να μετρήσετε τη δέσμευση των εργαζομένων

Ακόμα και αν διαπιστώσατε πως οι υπάλληλοι στον οργανισμό σας αποζητούν συγκεκριμένα κίνητρα, οφείλετε να ξεκινήσετε να μετράτε τη δέσμευσή τους. Εάν δεν κατανοείτε την τρέχουσα κατάσταση της δέσμευσης, είναι δύσκολο να λάβετε αποφάσεις για βελτίωση.

Και αν δεν αξιολογείτε τον αντίκτυπο των νέων πρωτοβουλιών, δεν μπορείτε ποτέ να μάθετε τι λειτουργεί καλά. Αλλά πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δέσμευση των εργαζομένων;

Η δέσμευση των εργαζομένων μετράται με τη χρήση διαφόρων εργαλείων. Ανάλογα με τον οργανισμό, ορισμένα μπορεί να είναι πιο κατάλληλα από άλλα.

Επίσης, αντί για ετήσιες ή εξαμηνιαίες έρευνες, σκεφτείτε να εισαγάγετε τακτικές «έρευνες σφυγμού» των εργαζομένων για να παρακολουθείτε την πρόοδο της δέσμευσής τους.

Ακολουθούν μερικές μόνο ερωτήσεις που πρέπει να εξετάσετε:

  1. Πώς αισθάνεστε για την εργασία σας σήμερα;
  2.  Αισθάνεστε ενθουσιασμένος που έρχεστε στη δουλειά;
  3. Είστε περήφανος που εργάζεστε για τον [οργανισμό];
  4. Είστε ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες αποδοχές και παροχές σας;
  5. Σας αρέσει να εργάζεστε με την ομάδα σας;
  6. Θεωρείτε ότι η εργασία σας για τον [οργανισμό] έχει νόημα;
  7. Το όραμα και οι αξίες του [οργανισμού] σας εμπνέουν;
  8. Αισθάνεστε ότι ο προϊστάμενός σας επενδύει στην επιτυχία σας;

Σε κάθε περίπτωση, κάντε την τεχνολογία σύμμαχό σας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές δέσμευσης εργαζομένων. Αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές για τον οργανισμό σας, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον συμπερίληψης και υποστήριξης. Έτσι, θα είστε σε θέση να προσελκύετε προσωπικό και να το διατηρείτε ικανοποιημένο από τη συνεργασία.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top