Ισότητα των φύλων: μια αέναη διεκδίκηση του αυτονόητου

Παρά την πρόοδο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και την προσοχή που προκλήθηκε από το κίνημα #MeToo, τα εμπόδια στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες είναι πολυάριθμα και περιλαμβάνουν άνιση πρόσβαση σε αξιοπρεπή απασχόληση, δίκαιη αμοιβή και ηγετικές θέσεις.

Σε μια εποχή αβεβαιότητας, η ισότητα, η πολυμορφία και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Κεντρικό ρόλο στην προστασία και την προώθηση τους είναι η δέσμευση για την ισότητα των φύλων.

Η ισότητα των φύλων

Για την UNESCO, η ισότητα των φύλων είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, μια απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη, ανθρωποκεντρική ανάπτυξη. Η ισότητα των φύλων αφορά στα ίσα δικαιώματα, τις ευθύνες και ευκαιρίες γυναικών και ανδρών. Αυτό συνεπάγεται ότι τα συμφέροντα, οι ανάγκες και προτεραιότητες των φύλων λαμβάνονται υπόψη, αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία των διαφόρων ομάδων.

Οι στιγμές κρίσης αυξάνουν την ευπάθεια των ήδη περιθωριοποιημένων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, ενισχύοντας την άποψη ότι οι γυναίκες είναι «πιο αναλώσιμες» στο δημιουργικό εργατικό δυναμικό από τους άνδρες. Παράλληλα, η COVID-19 συνεχίζει να εξελίσσεται και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις τέχνες και την πολιτιστική παραγωγή δεν είναι ακόμη γνωστές.

Με βάση το φύλο, μελέτες σχετικά με τη φύση της απασχόλησης, τη σχετική αμοιβή, τις συμβάσεις και την παλαιότητα στον πολιτιστικό κλάδο, καταδεικνύουν πως οι γυναίκες βρίσκονται σε δεινή θέση σε σχέση με τους άνδρες.

Εμπόδια στον πολιτιστικό κλάδο

Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση ποικιλίας πολιτιστικού περιεχομένου και ίσων ευκαιριών στην καλλιτεχνική εργασία και απασχόληση. Ωστόσο, ο πολιτιστικός κλάδος δεν είναι ανεπηρέαστος.

  • Μισθολογικά χάσματα

Αρχικά, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αμοιβών για την ίδια εργασία. Ακόμα, η θηλυκοποίηση συγκεκριμένων πολιτιστικών τομέων σημαίνει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές και το εργατικό δυναμικό αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες.

Επομένως, μπορεί να μην υπάρχει μισθολογικό χάσμα εντός ενός τομέα, αλλά μάλλον μεταξύ πολιτιστικών τομέων που θεωρούνται περισσότερο ή λιγότερο προσοδοφόροι και, ως εκ τούτου, περισσότερο ή λιγότερο οικονομικά βιώσιμοι. Ωστόσο, η επίλυση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων συχνά παραγκωνίζεται συνειδητά πίσω από τον άτυπο και χαμηλά αμειβόμενο χαρακτήρα μεγάλου μέρους της δημιουργικής οικονομίας.

  • Υψηλόβαθμες θέσεις

Η πρόσβαση σε διευθυντικές ή θέσεις λήψης αποφάσεων στον τομέα των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής είναι περιορισμένη στις γυναίκες. Ειδικότερα, οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν το 26% των διευθυντικών ή στελεχιακών θέσεων, το 34% των μεσαίων και το 29% των ανώτερων, ενώ το 31% απασχολείται σε εκτελεστικές διοικητικές θέσεις.

  • Διατομεακά εμπόδια

Ο όρος διατομεακότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους οι πολλαπλές ανισότητες (φύλο, εθνικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός, ηλικία κ.ο.κ.) αλληλεπιδρούν στη ζωή των ανθρώπων, και ιδίως στη ζωή των μειονοτήτων. Η εμπειρία της ανισότητας λόγω φύλου μπορεί να επιδεινωθεί ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο οι διακρίσεις λόγω φύλου διασταυρώνονται με άλλες μορφές ανισότητας.

  • Παρενόχληση και κακοποίηση

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται βία σε όλα τα μέρη του κόσμου και η βία αυτή, είτε ασκείται ιδιωτικά είτε δημόσια, επηρεάζει την ικανότητά τους να εργάζονται και να συμμετέχουν με ασφάλεια σε όλες τις πτυχές της ζωής. Σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας στους τομείς του πολιτισμού, οι γυναίκες χαίρουν χειρότερης αντιμετώπισης από τους άνδρες.

Η ασφάλεια και η ευημερία τους δεν είναι προτεραιότητα ούτε διασφαλίζονται. Ακόμη και στις πιο προνομιούχες θέσεις στον κλάδο, χρησιμοποιούνται διάφοροι μηχανισμοί για να «φιμώσουν» τις γυναίκες, όταν μιλούν για κακοποίηση και παρενόχληση.

Μέτρα αντιμετώπισης

Οι κυβερνήσεις, οι πολιτιστικές επιχειρήσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων ζητημάτων. Απαιτείται μια σειρά καινοτόμων μέτρων, από προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ενίσχυση της προβολής των γυναικών καλλιτεχνών έως ευκαιρίες δικτύωσης και διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Κατ’ αρχάς, οι κυβερνήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν μετασχηματιστικές πολιτικές και μέτρα που να προωθούν την ισότητα των φύλων στον πολιτιστικό κλάδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση των δημιουργικών κλάδων.

Η διενέργεια ερευνών για την ισότητα των φύλων από πανεπιστήμια, με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η συμπερίληψη του θέματος στα προγράμματα σπουδών αποτελεί αναγκαιότητα.

Ακόμα, τα ΜΜΕ, πέρα από το δημιουργικό έργο των γυναικών, πρέπει να προβάλλουν τις παραβιάσεις που γίνονται στον κλάδο, λόγω φύλου ή άλλων παραγόντων. Παράλληλα, η διοργάνωση εκστρατειών αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης, καθώς και η υποστήριξη της δικτύωσης των γυναικών καλλιτεχνών θα συνέβαλε στην ίση μεταχείριση.

Σε νομικό επίπεδο, απαιτούνται κανονιστικά πλαίσια που να προωθούν την ισότητα και προστασία των φύλων στον πολιτιστικό κλάδο. Η αυστηρότητα στην τήρησή τους και η δίωξη σε περιπτώσεις παραβιάσεων θα δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο.

Οι εμπορικές ενώσεις οφείλουν να διεξάγουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Τέλος, σε τοπικό επίπεδο, είναι σημαντική η ανάπτυξη προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις γυναίκες καλλιτέχνες και προωθούν τη δια-οργανωσιακή συνεργασία.

Συνολικά, ο διαρκής διάλογος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων, όπως και ολοκληρωμένων πολιτικών για την επίτευξη της ουσιαστικής και βιώσιμης ισότητας των φύλων στον πολιτισμό και τους δημιουργικούς τομείς, είναι απαραίτητος. Η ευαισθητοποίηση πρέπει να επαναλαμβάνεται διαρκώς, διότι η πρόοδος δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να εγγυηθεί, ιδίως σε στιγμές αβεβαιότητας και κρίσης.

Source: UNESCO

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top